Servicii contabilitate

Servicii Contabilitate

 • Inregistrarea in ordine cronologica a documentelor primare in articole contabile
 • Contabilitate financiara si de gestiune
 • Intocmirea bilanutlui contabil, a declaratiilor privind taxele si impozitele
 • Consultanta si asistenta pentru emiterea, receptia, arhivarea documentelor si organizarea contabilitatii primare
 • Reprezentarea in relatiile cu organele de control ale Ministerului Finantelor Publice si ale Inspectoratului Teritorial de Munca
 • Obtinerea de certificate fiscale

Servicii Salarizare

 • Intocmirea statelor de salarii si inregistrarea lor la ITMB
 • Intocmirea si inregistrarea declaratiilor lunare catre: Inspectoratul Teritorial de Munca, Somaj, Casa Asigurarilor Sociale de Sanatate, Casa Asigurarilor Sociale (casa de pensii), Administratia Financiara
 • Intocmirea si inregistrarea contractelor de munca si intermedierea operatiunilor la ITM
 • Intocmirea oridinelor de plata pentru contributiile aferente salariilor
 • Intocmirea fiselor fiscale pentru angajati la sfarsit de an.

Consultanta Fiscala

 • Impozit pe profit
 • TVA
 • Consultanta privind fiscalitatea la nivelul organizatiei dvs.
 • Asistenta in vederea evitarii dublei impuneri a venitului
 • Optimizarea impozitelor de plata si solutii pentru minimizarea acestora in conformitate cu legile in vigoare
 • Consultanta pentru efectuarea operatiunilor de divizare, fuziune, lichidare.

Consultanta financiara

 • Asistenta si consultanta financiara in prevenirea si inlaturarea dificultatilor companiei (analiza riscurilor, determinarea solutiilor, realizarea si monitorizarea planurilor de criza, a planurilor de masuri, a programelor de reorientare si reorganizare).
 • Analiza structurilor financiare
 • Analiza de gestiune a fondului de rulment
 • Analiza gestiunii financiare, costul si rentabilitatea capitalului investit
 • Analiza si consultanta financiara a contului de rezultate
 • Determinarea indicatorilor de analiza financiara pe baza de rate, ponderi, retratari etc
 • Consultanta financiara privind elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie
 • Consultanta financiara si analiza sistemelor de credit-leasing, factoring, cash-flow-rilor
 • Consultanta financiara si analiza valorii companiei in prezenta impozitarii rezultatelor
 • Consultanta financiara privind decizia de investitii in mediu economic cert sau incert.

Expertize contabile

 • Analiza conformitatii faptelor economice cu documentele aferente precum si cauzele care au generat abaterile de la actele normative in vigoare
 • Evidentierea neregularitatilor existente in activitatile economice ale unui agent economic, cauzele generatoare ale acestora precum si prezentarea unei serii de posibilitati de solutionare a inadvertentelor constatate
 • Controlul registrelor, conturilor si actelor justificative ale unei societati, interpretarea datelor de evidenta si formularea opiniilor cu privire la problemele identificate pe baza legislatiei in vigoare.

Servicii audit

 • Audit financiar conform standardelor internationale de raportari (IFRS) si a reglementarilor conforme cu directivele europene
 • Auditarea partiala a situatiilor financiare la cererea beneficiarului
 • Intocmirea si certificarea situatiilor financiare (bilant).